witające się osoby w firmie

Otworzenie własnej działalności to nie tylko sposób na wyzwolenie się z kieratu pracownika etatowego i wolność wyboru, czy możliwość robienia tego, co się kocha. To również odpowiedzialność, którą właściciel firmy decyduje się wziąć wobec urzędów, czy obsługiwanych klientów. Stare jak świat powiedzenie „nieznajomość prawa szkodzi” w tym przypadku może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, stratą finansową, a nawet problemów z prawem. Celem uniknięcia problemów z prawem gros firm bądź osób planujących otworzyć działalność korzysta z usługi porad prawnej. Z jakich usług prawnych najczęściej korzystają firmy? O tym, w dzisiejszym wpisie.

Jakie są rodzaje usług dla firm?

Nasza kancelaria świadczy usługi porad prawnych zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców bez względu na formę prowadzonej działalności. Bardzo często pierwszy kontakt przedsiębiorcy z kancelarią odbywa się w momencie podjęcia decyzji o otwarciu swojego biznesu. Jest to jeden z najprostszych sposobów na uniknięcie błędów decyzyjnych na etapie zakładania firmy. Kwestie rejestracji firm zwłaszcza w KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym, czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wymagają dość szerokiej wiedzy z obszaru funkcjonowania firm.

Codzienne funkcjonowanie wielu firm opiera się na konieczności przygotowania nowej bądź dokonania zmian istniejącej już umowy z klientami. Podobnie jest, jeśli potrzeba jest dokonania zmian w umowie istniejącej już spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy innych spółek. Zapisy w umowie, muszą być nie tylko korzystne dla firmy, ale przede wszystkim zgodne zobowiązującym systemem prawnym.

Prawnicy pomagają firmom w wielu obszarach działalności. Począwszy od wyboru najkorzystniejszych z punktu widzenia korzyści osiąganych przez dany podmiot gospodarczy z dokonanego wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa, po wiele działań związanych podstawowymi dziedzinami prawa. Chodzi o pomoc w podejmowaniu decyzji gospodarczych z obszaru prawa handlowego, cywilnego, administracyjnego czy prawa pracy.

Jak wygląda obsługa prawna firm?

Nasza pomoc jest naprawdę złożona i zróżnicowana. Jest to bardzo często pomoc przy tworzeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego, przygotowanie opinii dla osób, które zarządzają podmiotami prawa handlowego, a także przygotowywanie i prowadzenie Zgromadzeń Wspólników czy posiedzeń kolegialnych organów spółek. Gdybyśmy mieli określić nasze działania z obszaru prawa cywilnego z pewnością najczęściej udzielaną pomocą, jest przygotowywanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów handlowych oraz negocjacje transakcji czy opiniowanie umów kredytowych i ustanawianie zabezpieczeń zaciąganych pożyczek.

W obszarze prawa administracyjnego pomagamy firmom, reprezentując ich przed organami administracji publicznej, sporządzania różnego rodzaju opinii prawnych, pism oraz wniosków do różnych organów administracji publicznej. Również w prawie pracy pomoc prawnika jest nieoceniona z punktu widzenia interesów firmy zatrudniających czy to kilka, czy kilkadziesiąt osób. Tworzymy dla naszych klientów regulaminy pracy, wynagrodzeń, a także rozwiązujemy, pomagamy rozwiązać pracownicze spory sądowe, zwolnienia grupowe.

Jak widać, istnieje szereg zdarzeń, sytuacji, które wymagają znajomości przepisów prawnych, rozporządzeń, których właściwa interpretacja jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania firmy.

CategoryBlog

© 2016 - Tomasz Staszak - powered by MotivLab

logo-footer-kancelaria-tomasz-staszak