prawo-karne-b

Prawo karne

 • Więcej…

  • Obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
  • Reprezentacja pokrzywdzonego
  • Dochodzenie naprawienia szkody
  • Postępowanie karnoskarbowe
  • Postępowanie wykroczeniowe
prawo-cywilne-b

Prawo cywilne

 • Więcej…

  • Postępowanie spadkowe
  • Prawo nieruchomości
  • Windykacja
  • Sporządzanie umów
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia
prawo-gospodarcze-handlowe-b

Prawo gospodarcze i handlowe

 • Więcej…

  • Sporządzanie i analiza umów handlowych
  • Bieżące doradztwo w zakresie działania spółek
  • Reprezentacja spółek w postępowaniu sądowym
  • Prowadzenie negocjacji
prawo-rodzinne-b

Prawo rodzinne

 • Więcej…

  • Prowadzenie spraw rozwodowych
  • Podział majątku
  • Mediacja
  • Ustalenie opieki nad dziećmi
  • Alimenty
startupy-b

Startupy

 • Więcej…

  • Wybór formy prowadzenia działalności
  • Rejestracja działalności gospodarczej
  • Analiza umów
  • Negocjacje z inwestorami i pracownikami
prawo-wlasnosci-intelektualnej-b

Prawo własności intelektualnej

 • Więcej…

  • Prawo autorskie
  • Rejestracja znaku towarowego
  • Prawo własności przemysłowej
  • Ochrona prawnoautorska prowadzonej działalności
prawo-pracy-b

Prawo pracy

 • Więcej…

  • Umowa o pracę
  • Rozwiązanie stosunku pracy
  • Alternatywne formy zatrudnienia
  • Czas pracy, godziny nadliczbowe