działalność gospodarcza

Decyzja o otworzeniu własnej firmy to ważny krok w karierze zawodowej przyszłego przedsiębiorcy. Jednak już na początku tej drogi, musi on podjąć szereg ważnych decyzji związanych z formą i opodatkowaniem. Są one o tyle istotne, że wpływają na sukces i powodzenie przyszłej firmy, dlatego należy je dokładnie przeanalizować i przemyśleć.

Korzystając z usług firm zajmujących się obsługą przedsiębiorstw, możemy rozwiać wątpliwości co do odpowiadającej nam formy prowadzenia działalności gospodarczej. Polskie prawo dopuszcza kilka opcji, które różnią się wysokością płaconych podatków, zagrożeniem dla majątku właścicieli czy możliwościami rozwojowymi. Co należy brać pod uwagę, podejmując tę decyzję?

Czynniki wpływające na wybór formy działalności

Zastanawiając się, która forma prowadzenia firmy będzie dla nas najlepsza, należy przede wszystkim brać pod uwagę rodzaj działalności oraz planowaną liczbę wspólników. Ważna jest również skala, na jaką chcemy rozwinąć przedsiębiorstwo. Czynnikiem, o którym sporo osób zapomina, jest również zakres odpowiedzialności majątkowej właściciela za zobowiązania firmy. Kolejnymi istotnymi elementami tej decyzji są forma opodatkowania i związana z nią księgowość oraz projektowany zakres kontroli przedsiębiorstwa przez jego właścicieli. Dobrze jest przeanalizować też przyszłe możliwości finansowania działalności oraz sposoby pozyskiwania kapitału odpowiednie dla formy, która nas interesuje. Wszystko to ma wpływ na sposób prowadzenia firmy, realizację jej zobowiązań finansowych oraz przyszłość zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i jego właścicieli oraz ich rodzin. Jest to wiele czynników, które związane są z ryzykiem finansowym i dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty podczas podejmowania tak ważnej decyzji. Nasze prawo dopuszcza wiele form, ale najpopularniejszy podział wiąże się z wyborem między indywidualną działalnością gospodarczą a spółkami prawa handlowego. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, możliwości oraz ograniczenia. Jeśli chcemy mieć pełną kontrolę nad zakresem usług czy produkcji, nie planujemy rozwoju na szeroką skalę. Nie potrzebujemy skomplikowanych struktur; najlepszym wyborem będzie jednoosobowa działalność gospodarcza. Decydując się na tę formę, trzeba rozważyć jednak formę opodatkowania, gdyż tutaj zdecydować może ona o rentowności naszego przedsięwzięcia i naszej przyszłości. Słabą stroną tej metody prowadzenia działalności gospodarczej jest ryzyko dotyczące pełnej odpowiedzialności za zobowiązania firmy oraz niewielkich możliwości wpływu na wysokość płaconych podatków.

Spółka- gdy budujemy przyszłą firmę ze wspólnikiem

Wybór Spółki prawa handlowego jest wskazany, jeśli planujemy tworzyć firmę ze wspólnikiem lub wspólnikami i chcemy działać na większą skalę. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów spółek, ale ich główny podział to spółki kapitałowe i spółki osobowe. Jeśli wykonywana działalność nie będzie zależała od pracy wykonywanej bezpośrednio przez wspólników, to celowym jest wybór spółki kapitałowej: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Ich największą zaletą jest to, że za zobowiązania finansowe firmy nie odpowiadamy swoim majątkiem. Jeśli jednak działalność, którą chcemy wykonywać, wymaga naszej osobiście wykonywanej pracy, to lepszym wyborem będzie wybór jednej ze spółek osobowych: spółkę jawną lub spółkę komandytową. Należy mieć jednak na względzie, że wybór spółki osobowej nie w pełni zabezpiecza właściciela przed ponoszeniem pełnej odpowiedzialność za ich ewentualne niepowodzenia. To, który rodzaj spółki wybierzemy, ma wpływ na wysokość i okresy opłacania podatku, na to, jakie koszty możemy ponosić i w jaki sposób zabezpieczymy majątek nasz i naszej rodziny. To także konieczność prowadzenia określonej formy księgowości, przygotowywania sprawozdań z działalności firmy, ale i sposób na regulację współpracy z ewentualnymi wspólnikami.

CategoryBlog

© 2016 - Tomasz Staszak - powered by MotivLab

logo-footer-kancelaria-tomasz-staszak