dochodzenie należności

Windykacja to trudny i stresujący proces, ale odzyskanie należnych nam pieniędzy jest ważne z punktu widzenia sukcesu prowadzonego biznesu czy choćby zapewnienia nam godnego życia na co dzień. Dbanie o własny interes gwarantuje nam spokój ducha. Jednak sam proces odzyskiwania należności najlepiej powierzyć specjaliście.

Troska o własny los i determinacja w egzekwowaniu tego, co się nam należy, jest jedną z ogólnych zasad życiowych, która odnosi się również do kwestii finansów. Szczególnie jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, prędzej czy później może się nam trafić nierzetelny klient lub problem we współpracy z kontrahentami. O rentowności i powodzeniu naszego biznesu często świadczy jego płynność finansowa, dzięki której możemy pozwolić sobie na kolejne inwestycje i spokojny rozwój oraz działanie. Duże znaczenie dla sukcesu windykacji ma czas, który działa na niekorzyść dla wierzyciela, ale i kolejne podejmowane przez nas kroki. W sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy w windykacji, warto to zadanie powierzyć doświadczonemu profesjonaliście. Dzięki temu oszczędzimy czas, nerwy i ograniczymy dodatkowe wydatki.

Termin, czas i pierwsze kroki

Większość z przedsiębiorców działających w różnych obszarach musiała przynajmniej raz stawić czoło windykacji. Niektóre branże są bardziej zagrożone koniecznością ściągania długów, co może wiązać się z sezonowością ich pracy lub sytuacją gospodarczo-ekonomiczną w kraju. Ściąganie długów najczęściej wiąże się jednak z odzyskiwaniem pieniędzy od nierzetelnego czy problematycznego kontrahenta lub klienta. Sposobów na odzyskanie długu jest kilka, a różnią się między sobą ponoszeniem mniejszych lub większych nakładów finansowych i szansą na powodzenie. Profesjonalni windykatorzy zalecają, aby pierwszym krokiem była propozycja windykacji polubownej. Jeśli po kilku przypomnieniach klient dalej nie chce oddać długu, starajmy się go nakłonić do negocjacji i zawarcia ugody. Należy podjąć próbę kontaktu, wysłać oficjalne wezwanie do zapłaty, poinformować dłużnika o zamiarze podjęcia działań windykacyjnych, jak również poinformować go o konsekwencjach niespłacenia długu. Jest to najtańszy sposób, opierający się przede wszystkim na perswazji i umożliwiający ewentualną dalszą współpracę z dłużnikiem. Sprawdzi się w przypadku należności, których odzyskanie zgodnie z prawem mogłoby być już niemożliwe ze względu na ich przedawnienie. Znaczenie ma tutaj czas i rodzaj podjętych przez nas decyzji. Musimy dać do zrozumienia, że nie zrezygnujemy z odzyskania należności.

Gdy perswazja nie pomaga

Jeśli mimo naszych działań dłużnik nie wykazuje chęci uregulowania zaległości, należy rozważyć windykację sądowo-egzekucyjną. Podstawą jest uzyskanie prawomocnego wyroku, jaki jest nam niezbędny do skorzystania z usług komornika, którego zadaniem będzie egzekucja zaległych sum z majątku dłużnika. Należy przygotować pozew z uzasadnieniem, wystosować formalne wezwania do zapłaty- najlepiej, jeśli to możliwe za potwierdzeniem odbioru, a kiedy otrzymamy tytuł egzekucyjny skierować sprawę do konkretnego komornika. Dzisiaj możemy skorzystać z usług e-Sądu, co pozwala znacznie oszczędzić czas przy tego rodzaju sprawach, ale w skomplikowanych przypadkach lepiej skorzystać z usług firm odzyskujących długi. Skierowanie sprawy do sądu jest dla nas korzystne, gdyż przerywamy bieg przedawnienia, ale jest to nieco bardziej kosztowny sposób.

CategoryBlog

© 2016 - Tomasz Staszak - powered by MotivLab

logo-footer-kancelaria-tomasz-staszak